کسب و کار در آلمان

کسورات مالیاتی – کسر مالیات در آلمان

کسر مالیات در آلمان

زیان انتقالی به دوره مالی آتی و زیان انتقالی به دوره مالی قبلی

به منظور مالیات بر درآمد شرکت‌ها، هرگونه زیان را میتوان برای مدت یک سال و حداکثر زیان یک میلیون یورو به دوره مالی قبل انتقال داد. در مقابل، زیان را میتوان بدون محدودیت زمانی به دوره مالی آتی انتقال داد. تا سقف یک میلیون یورو زیان قابل انتقال به دوره آتی، بدون هیچ محدودیتی برای هدف مالیات بر درآمد شرکت‌ها امکان پذیر است. برای هرگونه زیان بیشتر از یک میلیون یورو، حداقل 40٪ از درآمد مشمول مالیات مربوط به زیان همچنان مشمول مالیات استاندارد خواهد بود. این بدان معناست که حداکثر 60٪ درآمد مشمول مالیات بیش از یک میلیون یورو هنوز هم میتواند در برابر زیان تحمیل شده بر شرکت جبران گردد.

کسورات پرداخت‌های بهره

در اکثر موارد، هرگونه پرداخت بهره به عنوان هزینه عملیاتی معمولی کاملاً کسر میشود. با این حال، برخی از قوانین خاص وجود دارد که در مورد گروههای شرکتی اعمال میشود. اگر مبلغ پرداخت شده در پرداخت بهره بیش از مبلغی باشد که شرکت از بهره به دست آورده بود، برای بیش از 3 میلیون یورو، آنگاه این پرداختهای اضافی فقط تا 30٪ درآمد قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) کسر میشوند.

استهلاک خط مستقیم

هرگونه استهلاک مستقیم در دارایی نیز هزینه ای قابل کسر برای اهداف مالیاتی است. استهلاک سالانه هر دارایی را میتوان با تقسیم قیمت پرداخت شده برای دارایی براساس عمر مفید تخمین زده شده دارایی محاسبه کرد. تمام استهلاک‌ها باید از روش خط مستقیم استفاده کنند.

مفهوم وحدت مالی

مفهوم وحدت مالی آلمان اجازه میدهد تا سود و زیان چندین شرکت در شرکت برتر غالب (مادر) ادغام شود که سود کل شرکت را برای اهداف مالیات تعیین میکند. بدین منظور، شرکت غالب (مادر) باید وضعیت دفتر مرکزی مدیریت تجاری خود را در آلمان داشته باشد و باید در آلمان تحت نظارت مالیات منظم باشد. اینکه مورد مذکور یک شرکت آلمانی یا تأسیسات دائمی‌یک شرکت خارجی در آلمان باشد، چندان ضروری نیست اما باید شرایط قبلی را برآورده کند. مفهوم وحدت مالی شامل همه شرکت‌های تابعه آلمان یا هر کشور عضو دیگر EU / EEA میشود، مشروط بر اینکه مکان اصلی مدیریت تجاری آنها در آلمان باشد. شرکت غالب (مادر) در آلمان نیز باید بیش از 50٪ از حق رای همه شرکتهای تابعه را در اختیار داشته باشد و همچنین یک توافق نامه تلفیق سود و زیان با حداقل مدت پنج سال باید منعقد شود. این توافقنامه باید به صورت تجاری ثبت شود. بندهای اضافی ممکن است اعمال شود.

هشدار: این مطالب اطلاعات کلی می‌دهد و تمام جنبه‌های این موضوع را در برنگرفته است. این نوشته به شما هیچ توصیه ای نمی‌کند. شما باید قبل از هر اقدامی‌با افراد متخصص و حرفه ای مشورت کنید. این نوشته شامل توصیه‌های حقوقی، مالیاتی و سایر توصیه‌های تخصصی از وب سایت تاپ برگ و شرکت‌های وابسته به آن، نمی‌باشد. نتایج پیشین, ضامن اتفاق مجدد آن‌ها نیست. ما هیچگونه تضمینی در رابطه با درستی، جامع بودن و به روز بودن این مطالب نمی‌کنیم.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *