کسب و کار در آلمان

مالیات تجارت در آلمان

مالیات تجارت در آلمان

شرکت‌های مشمول مالیات تجارت

هرگونه کسب و کار تجاری با فعالیت در آلمان، بدون در نظر گرفتن شکل قانونی کسب و کار، مستلزم پرداخت مالیات تجارت (Gewerbesteuer) است. مالیات تجاری که این کسب و کارها پرداخت می‌کنند، توسط مقامات محلی تعیین میشود. به این معنی که نرخ میتواند از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد. اما مالیات تجارت غالباً بدون در نظر گرفتن نحوه عملکرد یا ساختار قانونی آن‌ها، برای هر تجارت در یک منطقه یکسان است. نرخ مالیات تجارت در آلمان در حال حاضر بین 7 تا 17 درصد است.

درباره قوانین مالیاتی آلمان بیشتر بدانید:

تعیین نرخ مالیات تجارت

نرخ مالیات تجارت پرداخت شده به دو عامل بستگی دارد:

  • نرخ مالیات پایه (3.5 درصد در سراسر آلمان).
  • ضریب (هبزاتز) که توسط هر دولت محلی در مورد آن تصمیم گیری می‌شود.

درآمد مشمول مالیات کسب و کار ابتدا در نرخ مالیات پایه 3.5 درصد ضرب می‌شود و در نتیجه مبلغ پایه مالیاتی به دست می‌آید. این مبلغ پایه مالیاتی در یک ضریب موجود در محل انجام کسب و کار ضرب می‌شود که منجر به کل مالیات تجارت خواهد شد. به طور کلی، ضریب شهری بین 350 تا 400 درصد است اما نمی‌تواند کمتر از 200 درصد باشد. در حالیکه حد کمتر از 200 درصد وجود دارد، هیچ حد بالایی برای ضریب وجود ندارد. این ضریب اغلب در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بیشتر است، اگرچه در حال حاضر در هیچ شهر بزرگی بالاتر از 490 نیست. در مورد مشارکت، آن‌ها مجوز 24.500 یورو بدون پرداخت مالیات بر تجارت دارند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که مازاد مسئولیت مشارکت‌ها در مالیات تجارت محاسبه نمی‌شود.

جبران مالیات تجارت در برابر مالیات شخصی

اگر کسب و کار شما از نظر قانونی به صورت مشارکتی ساختار یافته باشد، آنگاه ممکن است بتوانید مقداری از مالیات تجارت را در برابر مالیات بر درآمد شخصی هر یک از شرکا جبران کنید: به مبلغ 3.8 برابر مبلغ پایه مالیات تجارت. این در واقع بدین معنی است که برای هر منطقه شهری با ضریب زیر 380 درصد، هیچ مالیات تجاری برای مشارکت وجود ندارد. با این حال، مالیات تجارت هنوز باید توسط این مشارکت پرداخت شود، این بدان معناست که هر یک از شرکا می‌توانند آن را به عنوان هزینه ای در برابر مالیات بر درآمد شخصی پرداخت شده جبران کنند.

 

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *