سرمایه گذاری در آلمان

چرا سرمایه گذاری در آلمان یک ایده خوب است

بزرگترین بازار اروپا آلمان، عنوان بزرگترین بازار اروپا را در اختیار دارد. در نتیجه، آلمان مکان مورد علاقه سرمایه گذاران مستقیم خارجی است و همین امر باعث شده است که سهام زیادی از سهام مستقیم خارجی در طی این سالها در آن انباشته شود. ایالات متحده، تامین کننده اصلی سرمایه گذاری های داخلی غیر اروپایی برای آلمان است. در همین زمان، آلمان بیش از یک بار به عنوان جذاب ترین مقصد FDI انتخاب شده است. این امر مدیون نیروی کار باتجربه، فضای متعادل قانونی، تحقیقات اولیه، زیرساخت های قابل اعتماد و یک محیط اجتماعی مطلوب است.ایرانیان مقیم آلمانسهام FDI سهام FDI آلمان، تنها در دهه گذشته دو برابر شده است. این FDI که عمدتا از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن، ایالات...

ادامه مطلب