مراحل اصلی ثبت برند تجاری در چند گام ساده + قوانین و سوالات رایج

عملیات ثبت برند در حالت کلی به مفهوم نگهداری از محصولات و خدمات است این عملکرد باعث می شود که خدمات و محصولات شما از دیگر محصولات و امور تجاری و خدمات اقتصادی مجزا باشد. این امر باعث می شود که شما از دیگر افراد و برندها متمایز شوید.ثبت برند و نام تجاری در ایران را به ثبت آرشا ، مجری شما در امور حقوقی بسپارید.در حقیقت منظور از ثبت برند ثبت کردن آرم، لوگو و تصاویر مربوط به برند شما است که براساس یک عملیات قانونی شکل می گیرد.این فرایند باعث می شود که شرکت شما در داخل و بیرون از کشور به شکل کاملا رسمی شناسایی شود.ثبت کردن برند باعث می شود که افراد بتوانند به شکل وسیعی...

ادامه مطلب