سیستم آموزش و پرورش آلمان

سیستم آموزش و پرورش آلمان: یک بررسی کامل

چنانچه در حال برنامه ریزی برای نقل مکان به آلمان به همراه خانواده خود هستید، مهم است که همه چیز را در مورد دستگاه آموزش و پرورش آلمان بدانید. به دست آوردن بینش عمیق درباره ساختار آموزش و پرورش در آلمان برای کمک به دستیابی فرزندانتان به نتایج بهتر طی تحصیلاتشان موثر است. این امر پایه های مورد نیاز برای رشد و موفقیت حرفه ای آنها را تشکیل می دهد.همچنین، چنانچه شما دانش آموزی به دنبال ادامه تحصیل در آلمان هستید، این راهنما اطلاعات کاملی درباره تحصیلات عالی ارائه می دهد، بنابراین شما می توانید پیش از نقل مکان تصمیم درستی بگیرید. حضور دولت در آلمان، قانون پایه، که به نام Grundgesetz نیز شناخته می شود، قوانین، فرآیندها و ضوابط دستگاه آموزشی...

ادامه مطلب

مدارس دولتی آلمان

مدارس دولتی آلمان

در سیستم آموزشی آلمان، هر استان یا Lander، کنترل زیادی روی جهت بندی مدارس دولتی خود دارد. این موارد شامل برنامه های آموزشی، اهداف و استانداردهای مدارس است، به این معنا که تنوع زیادی بین هر استان ممکن است وجود داشته باشد. به هر حال این سیستم به طور مرکزی تحت نظارت قرار گرفته و با استانداردهای بسیار بالایی مطابقت داده شده است.سیستم مدرسه‌های آلمان سیستم آموزشی آلمان تحصیل در آلمان – مدارس دولتی یا خصوصی – چگونه آموزش کودکانمان را انتخاب کنیم؟سیستم نمره دهی، ثبت نام و ساعات مدرسه بچه ها در مدارس دولتی آلمان بر طبق اصول متعارف و منظم و براساس استانداردهای متنوع، آزمایش می شوند و در پایان هر کدام از دو ترم، گزارش کاری را...

ادامه مطلب

سیستم مدرسه های آلمان

سیستم مدرسه‌های آلمان

نظام تحصیلی (سیستم مدرسه) آلمان به این نیاز دارد که برای حداقل 10 سال، همه بچه ها در مدرسه حضور پیدا کنند. بعد از 4 سال دوره ابتدایی، دانش آموزان به نوع خاصی از مدارس دبیرستان هدایت می شوند که این مسئله به قابلیت های آنها بستگی دارد.این سیستم در اغلب اوقات به خاطر عدم انعطاف پذیری های موجود مورد نقد قرار می گیرد، زیرا تأکید آن بیشتر روی مهارت و دستیابی به موفقیت است و به دلیل وجود انواع مختلف دبیرستان ها، هنوز تصمیم گیری در مورد آینده کودک بسیار زود است. پدر و مادرانی که در مورد فرستادن کودکان خود به مدارس آلمان فکر می کنند، باید از این سیستم آگاه باشند و بدانند که چگونه انتخاب مدارس...

ادامه مطلب