تورنتو

بهترین مکان‌ها برای زندگی در تورنتو

تورنتو یک شهر بزرگ و گسترده است که هر کدام از ویژگی های محله و شیوه های زندگی متفاوت را ارائه می دهد.معیارهای ما برای انتخاب مکان های خوب برای زندگی ممکن است به نظر پيش‌ پا افتاده‌ برای بیشتر خوانندگان ما باشد، اما این معیارها بر این واقعیت متمرکزند که اکثریت مردم زندگی در مناطقی با: نرخ جرم کم مدارس خوب دسترسی خوب به مرکز شهر تورنتورا ترجیح می دهند.ما مشخص می کنیم که ما فکر می کنیم چه جاهایی بهترین مکان ها برای زندگی در تورنتو بزرگ هستند.اگر ما یک جایی را ذکر نکرده باشیم، به این معنا نیست که شما باید آن...

ادامه مطلب