انتقال حیوان خانگی به آلمان

انتقال حیوان خانگی به آلمان

نقل مکان با حیوان خانگیتان به آلمان حیوانات خانگی همراهان دوست داشتنی هستند. بسیاری از مردم به سادگی نمی توانند بدون آن ها زندگی کنند. هنگام انتقال حیوانات خانگی به آلمان مانند بسیاری از کشورها قوانینی وجود دارند.قوانین و ضوابط بلافاصله پس از آنکه اعلام دارید می خواهید با حیوان خانگی خود به آلمان سفر کنید اعمال خواهند شد. هنگامی که از راه می رسید، باید گواهینامه های خاصی دریافت کنید. ممکن است نیاز باشد مالیاتی بر اساس حیوان خانگی که به همراه دارید پرداخت کنید.یه یاد داشته باشید که ضوابط خاصی برای رفت و آمد حیوان خانگی شما از آلمان به سایر کشورهای اروپایی وجود دارد. با شرکت هواپیمایی شما آغاز می شود شرکت های هواپیمایی مختلف قوانین مختلفی در زمینه خدماتی...

ادامه مطلب