چاپ دیجیتال همچاپ

چاپ دیجیتال و کاربردهای فراوان آن

چاپ دیجیتال یک فناوری نوین است که توسط کامپیوتر و نرم‌افزارهای مربوطه استفاده می‌شود و با استفاده از این فناوری، امکان چاپ مستقیم از روی فایل‌های دیجیتالی مانند PDF و JPEG وجود دارد.چاپ دیجیتال یک فناوری نوین است که توسط کامپیوتر و نرم‌افزارهای مربوطه استفاده می‌شود و با استفاده از این فناوری، امکان چاپ مستقیم از روی فایل‌های دیجیتالی مانند PDF و JPEG وجود دارد. در این نوع چاپ، نیازی به تولید قالب‌های چاپ و چاپگرهای صنعتی نیست و با استفاده از چاپگرهای دیجیتال کوچک و سریع، می‌توان طرخی با تعداد کم و یا بارها تغییر کرده را به راحتی چاپ کرد.  از دیگر مزایای این روش، عدم نیاز به مقدار حداقلی سفارش چاپ است. در چاپگرهای سنتی، برای اجرای یک محصول لازم است...

ادامه مطلب