مهمترین قراردادهای ملکی کدامند؟

یکی از رایجترین توافقات میان مردم، معاملات ملکی است. قراردادهای ملکی شامل تعهدات و حقوقی است که طرفین متعهد به اجرای آن هستند. این قراردادها صرفاً شامل قراردادهای خرید و فروش و اجاره ملک نیستند، بلکه شامل قراردادهایی همچون مشارکت در ساخت و ساز، قرارداد اجاره و همچنین واگذاری ملک نیز می‌شوند.در این مقاله که توسط کارشناسان مجموعه حقوقی وکیل ‌باشی نگاشته شده است، قصد داریم شما را با 6 قرارداد ملکی مهم و رایج آشنا کنیم. انواع قرارداد ملکی: همانطور که پیشتر گفته شد، قرارداد ملکی در برگیرنده تمام توافقاتی می‌باشد که در رابطه با ملک است. تنظیم قراردادهای ملکی یکی از حساس‌ترین و چالش برانگیزترین اقدامات در معاملات است؛ چرا که با کوچکترین اشتباه و تفسیر نادرست از مفاد قرارداد،...

ادامه مطلب