فواید چرم دوزی فرش دستبافت

چرم دوزی فرش های دستبافت از جمله اقدامی است که به جهت جلوگیری از لول شدن فرش به کار می رود که این حرکت بسیار کاربردی و مفید بوده چرا که علاوه بر این که نمی گذارد فرش ها به حالت لول شده درآید از پوسیده شدن کناره های فرش نیز جلوگیری می کند و این چرم دوزی برای فرش هایی که ارزش مالی و ارزش معنوی دارند می تواند بسیار مفید باشد چرا که از پوسیدگی و کهنگی زود هنگام فرش تا حدودی جلوگیری می کند و هم چنین این مورد بیش تر در فرش های دستبافت و ابریشمی دیده می شود چرا که این فرش ها دارای بافتی حساس تر بوده و در مراقبت از این فرش ها...

ادامه مطلب