دانشگاه‌های استانبول چه شرایطی برای پذیرش دارند؟

دانشگاه های استانبول که از معتبرترین دانشگاه های ترکیه می باشند، از گزینه های مهاجرت تحصیلی متقاضیان ایرانی محسوب می شوند. در جهت معرفی و بررسی شرایط پذیرش دانشگاه های استانبول ، موسسه اصطهباناتی در این مقاله از رویکردی دیگر به سوال های مهم متقاضیان در مورد دانشگاه های مهم و معتبر استانبول پاسخ می دهد و شرایط تحصیل در این دانشگاه ها را توضیح می دهد. اعتبار علمی دانشگاه های شهر استانبول دانشگاه های شهر استانبول متشکل از دانشگاه های خصوصی و دولتی می باشند. دانشگاه های دولتی شهریه پایین تری در مقایسه با دانشگاه های خصوصی دارند. از مجموع 58 دانشگاه شهر استانبول در حدود 13 دانشگاه دولتی است. نه تنها دانشگاه های خصوصی استانبول بلکه دانشگاه های دولتی نیز...

ادامه مطلب