عوارض خودارضایی به همراه درمان خوادرضایی به روش‌های قطعی

عوارض خودارضایی چیست؟ خودارضایی (Masturbation) محدود به جنسیت یا سن خاصی نیست که در اکثر افراد به شکل غیر نرمال به منظور رفع نیاز جنسی انجام می گیرد. صرف نظر از اینکه از لحاظ دینی، کاری مذموم شمرده می شود از لحاظ روانشناسی و پزشکی هم اثرات ناگوار آن از لحاظ جسمی و روانی تأیید شده می باشد.این رفتار در بین تمامی افراد اعم از مجرد و متأهل رخ می دهد. در ادامه قصد داریم به این موضوع بپردازیم که عوارض خود ارضایی از نظر علمی چیست و چه روش های درمانی برای آن وجود دارد و اساسا چرا چنین کاری در بین گروه های سنی مختلف مردان و زنان زیاد شده است. عوارض خودارضایی و بررسی علت شروع این اختلال عوارض...

ادامه مطلب