دوش مقعدی "دوش مقعدی" عمل پاکسازی مجرای مقعد است و می توان آن را به روش های مختلفی با طیف وسیعی از محصولات انجام داد. بسیاری از دوش مقعدی برای آماده شدن برای مقاربت مقعدی استفاده می کنند، با این حال، در حالی که به تمیز کردن ناحیه کمک می کند، برای مقاربت مقعدی به شدت ضروری نیست.کانال مقعدی درست فراتر از راست روده قرار دارد، سطح آن با لایه مخاطی پوشانده شده است که در کنار سایر عملکرد ها، از ورود عوامل عفونی مانند باکتری به بافت زیرین جلوگیری می کند. یکی دیگر از ساختارهای مهم کانال مقعد اسفنکترهای مقعدی هستند، این ماهیچه ها در دو طرف کانال قرار می گیرند و مدفوع را حفظ می کنند (مدفوع شما را...

ادامه مطلب