قرار وثیقه

بررسی مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه | رد درخواست یا پذیرش

قرار وثیقه یکی از روش‌های آزادسازی متهم در دادگاه است. برای آزادسازی با قرار وثیقه، باید مراحلی را طی کنید که در این مطلب آموزشی به بررسی آن پرداخته ایم. مراحل آزاد شدن متهم با قرار وثیقه قرار وثیقه یکی از روش‌های آزادسازی متهم در دادگاه است. برای آزادسازی با قرار وثیقه، باید مراحل زیر را طی کنید:درخواست قرار وثیقه: وکیل متهم یا خود متهم می‌توانند درخواست قرار وثیقه را به دادگاه مربوطه ارائه کنند. در این درخواست باید شرایط و ضمانت‌های لازم برای قرار وثیقه بیان شود. بررسی درخواست: دادگاه پس از دریافت درخواست قرار وثیقه، شرایط و ضمانت‌های بیان شده در درخواست را بررسی می‌کند. در صورت تأیید موارد بیان شده، قرار وثیقه صادر می‌شود. پرداخت وثیقه: پس از...

ادامه مطلب