خانه تالار گفتگو مالزی زندگی, مهاجرت و اقامت در صورتی که شخص مهاجر در مالزی فوت کند ٬ داراییهای شخص متوفی چه می‌شود ؟ پاسخ به: در صورتی که شخص مهاجر در مالزی فوت کند ٬ داراییهای شخص متوفی چه می‌شود ؟

#100009957
ناشناس
غیرفعال

سلام مشاور مهاجرت به آلمان به چه شکلیه؟