راهنمای ارزیابی شغلی با تست رغبت سنج استرانگ

هنگام انتخاب شغل مناسب باید به مسیری که متناسب با علائق تان باشد توجه کنید. علاقه مندی ها به چه دسته هایی تقسیم می شوند؟ شما دارای چه علائقی هستید؟ همه این ها را می توان با تست استرانگ یا همان تست رغبت سنج شغلی استرانگ بررسی نمود.این مدل که گاهی به اختصار «RIASEC» نامیده می‌شود، شش مضمون یا جنبه را در نظر می گیرد:واقع بینانه (R) تحقیقی (I) هنری (A) اجتماعی (S) کارآفرینی (E) متعارف (C)مدل استرانگ بیش از 80 سال مورد تحقیق و آزمایش قرار گرفته است. در این مقاله نحوه استفاده از تست استرانگ برای تعیین مسیر شغلی ایده آل شما را توضیح می دهیم. تست استرانگ چیست؟ تست رغبت سنج استرانگ ابزار دقیقی برای برنامه های شغلی بر اساس...

ادامه مطلب