آب شیرین کن صنعتی نوین تصفیه

نوع فیلتراسیون آب شیرین کن صنعتی خود شوینده نوین تصفیه به صورت فلزی است و مقاومت بالایی در برابر خوردگی آب ورودی دارد. از سوی دیگر افزایش میزان شوری آب به قدری است که سبب می شود پتانسیل خوردگی متریال های فلزی نیز بیشتر شوند. معمولاً آلیاژ فلزی استیل و نیکل و آلومینیوم در این راستا مورد قبول هستند.هدف اصلی از دستگاه تصفیه آب صنعتی شیرین سازی آبهای شور و همینطور آبهای خیلی شور دریا است. مهمترین مکانیزمی که برای آب شیرین کن صنعتی اجرا شده است فرآیند اسمز معکوس است که توانسته کیفیت خوبی را رقم بزند. معرفی آب شیرین کن صنعتی نوین تصفیه آب شیرین کن صنعتی نوین تصفیه بر اساس میزان شوری و همینطور ظرفیت دبی آب خام ورودی طراحی و...

ادامه مطلب