#100002131
ناشناس
غیرفعال

دارندگان گواهینامه رانندگی جدید (نمونه سبز رنگ) نیازی به دریافت تائیدیه از سفارت ندارند.
دارندگان گواهینامه رانندگی قدیمی ( نمونه های آبی رنگ و قبل از آن) بایستی نسبت به دریافت تاییدیه اقدام نمایند.
برای دریافت تاییدیه ، ابتدا در سایت mikhak.mfa.ir ثبت نام کرده و پس از ورود به پروفایل شخصی خود در قسمت استعلام گواهینامه رانندگی درخواست خود را ثبت نمایید. پس از تایید گواهینامه توسط پلیس راهور، اصل گواهینامه را به همراه سایر مدارک لازم به سفارت ارسال نمایید تا نسبت به صدور نامه تاییدیه به زبان انگلیسی اقدام شود.