کانکس

نکاتی برای کاهش احتمال آتش سوزی در کانکس

امروز از کانکس در کاربری های مختلفی از جمله تجهیز کارگاه های عمرانی و اسکان کارگاهی ، دفاتر کار ، کیوسک های فروشگاهی و مطبوعاتی ، اسکان موقت آسیب دیگان حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و همچنین به عنوان گیت و دکه های نگهبانی استفاده می گردد. از آنجایی که در سالهای اخیر شاهد چند نمونه حادثه تلخ که حاصل آتش سوزی کانکس بودند و خسارات مالی و جانی به بار آورده اند بوده ایم، برآن شدیم تا در این مطلب نکات کوچک اما مهمی که احتمال وقوع آتش سوزی در این سازه های پیش ساخته را کاهش میدهد بررسی کنیم تا با رعایت آنها دیگر شاهد چنین پیش آمد هایی در آینده نباشیم.برای برسی دلایل آتش سوزی کانکس...

ادامه مطلب