آزمون استخدامی‌بخش خصوصی و جزییات مهم آن

به عنوان یک متقاضی شغل، ممکن است از خود پرسیده باشید چرا برخی شرکت‌ها در طول فرآیند استخدام از آزمون‌های مختلفی برای ارزیابی مهارت‌ها، پتانسیل و توانایی داوطلب در انجام کاراستفاده می‌کنند، در حالی که رزومه ها و مصاحبه ها، که این روزها به عنوان ابزارهای سنتی استخدام شناخته می شوند، اطلاعات فراوانی را در اختیار تصمیم گیران قرار می دهند. آزمون استخدامی بخش خصوصی فرآیندی است که با ورود به بازار کار کشور، علاوه بر تکریم شایسته‌سالاری و تحکیم بروکراسی قانون در روند استخدام شرکت‌های خصوصی، بسیاری از متقاضیان بازار کار را از سرخوردگی‌ها و معضلاتی مانند رانت، فضای غیررقابتی و... در امان نگاه داشته و اکنون به عنوان نقشه راه شفاف و کارآمد بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها شناخته...

ادامه مطلب

آزمون استخدام بخش خصوصی ؛ ظرفیت عظیم پالایش داده‌ها

آزمون استخدام بخش خصوصی ، که اخیرا به عنوان یکی از مکانیزم‌های هدفمند‌سازی، سامان‌دهی و یکپارچه کردن سازوکارهای ایجاد اشتغال در بخش خصوصی مورد توجه شرکت‌های خصوصی و داوطلبان مشاغل قرار گرفته، می‌تواند در مراحل تکامل یافته بعدی و بعد از برطرف کردن نقایص اولیه، تبدیل به سامانه جامع اطلاعات اشتغال در کشور گردد که در این صورت داده‌های منتج از این سامانه در سیاست گذاری‌های عمده و تفسیر شاخص‌های بازار اشتغال مورد استفاده قرار خواهد گرفت. استخدام بخش خصوصی در اقتصاد‌های باز و مدرن یکی از عمده ترین رهیافت‌های ایجاد اشتغال مولد و پایدار است و به این خاطر، سیاستگذاران و دولتمردان برای تقویت این بخش و قانونمند کردن سازوکارهای اشتغال و تخصیص عادلانه فرصت‌های شغلی تلاش‌های قابل ملاحظه ای...

ادامه مطلب