رانندگی با خودروی شخصی در آلمان

رانندگی با خودروی شخصی در آلمان

شرایط رانندگی و گواهینامه های رانندگی هنگامی که به سن 18 سال می رسید، می توانید در آلمان رانندگی کنید. اگر در کشورهای اتحادیه اروپا یا کشورهای EAA گواهینامه گرفته اید، نیازی نیست گواهینامه خود را با یک گواهینامه آلمانی تعویض کنید. اگر ساکن کشورهای دیگر بوده اید، باید گواهینامه خود را تعویض کنید یا درخواست گواهینامه جدید دهید.  شرایط رانندگی حدودا 650.000 کیلومتر (404.000 مایل) جاده در آلمان وجود دارد. شبکه های بزرگراهی حدود13.000 کیلومتر (8.000 مایل) است که بزرگترین و مهم ترین دستگاه اروپا است. این جاده ها به صورتی عمده توسط 66 خودرو از هر 100 خودرو استفاده می شود. دستگاه جاده ای آلمان از نظر کیفیت و کارآمدی دستگاه های جاده ای یازدهمین در جهان است اگر شما به...

ادامه مطلب