شرکت خدمات بیمه آ. و .آ


شرکت خدمات بیمه

درخدمت هموطنان ایرانی و دوستان افغانی

نماینده بزرگترین و معتبرین شرکتهای بیمه با مدیریت

رحیم قیومی

(با سابقه طولانی در این زمینه)

.ما به عنوان شرکت مستقل مشاوره مالی و خدمات بیمه ای می‌توانیم در موارد زیر به شما مشاوره دهیم


• بیمه عمر
Lebensversicherung
• بیمه درمانی
Krankenversicherung
• بیمه باز نشستگی
Rentenversicherung
• بیمه لوازم منزل
Hausratversicherung
• بیمه ساختمان
Gebäudeversicherung
• بیمه مغازه
Geschäftsversicherung
• بیمه اتومبیل
KFZ- Versicherung
• بیمه حوادث
Privathaftpflichtversicherung
• بیمه حوادث حیوانات (سگ،اسب)
Tierhaftpflichtversicherung
• بیمه وکیل
Rechtsschutzversicherung
• وام مسکن
Immobilien Finanzierung

 

به عنوان شرکت مستقل مشاور مالی و بیمه پیشنهادهای مقایسه پذیر ومخصوص شما را تهیه کرده ودر صورت

تمایل شما اقدام به عقدقرارداد می‌نماییم

مطمئن باشید ما پیشنهادات بهتری داریم که بنفع شماست ،قبل از اقدام به هر بیمه ای با مشاور فارسی زبان خود

در امور بیمه و وام تماس بگیرید

اگر شما برای اولین بار صاحب اتومبیل می‌شوید،قبل از هر اقدامی‌با ما تماس بگیرید ،پیشنهادات قابل توجه ای

می‌توانید داشته باشید

Karlstraße 88, 40210 Düsseldorf, Germany
کد پستی / Zip Code
40210
تلفن تماس
آدرس وب سایت