دکتر فاتح ثابتی


مترجم رسمی‌زبانهای آلمانی ، انگلیسی و فارسی

 

در ٣٣ سال گذشته با ادارات و موسسات خصوصی مختلف در زمینۀ ترجمه کتبی و شفاهی همکاری داشته ام. از آن جمله است:

 • دفتر ریاست جمهوری آلمان

 • وزارت امور خارجه ( برلین)

 • دادستانی کل آلمان

 • دادگاه‌های شهری و ایالتی

 • بازداشت گاه‌های  ایالتی

 • شرکت گرونن تال

 • شرکت کرانتز

 • ادارات پلیس ایالتی

 • پلیس مرزی

 • TÜVراین لاند

 • موسسات ترجمه: برلیتز، کرن، لینگوا ورلد

Steinkohlenfeld 9, 52249 Eschweiler, Germany
کد پستی / Zip Code
52249
تلفن تماس
آدرس وب سایت
آدرس ایمیل