بهرام اردهالی


زمینه مشاوره

بهرام اردهالی در مورد مسائل کیفری, اداری و مد نی مشاوره میدهد. با تجربه یویژه در مسائل اقتصادی و مهاجرت به آلمان, وی در خدمت شما خواهد بود
 دفتر وکالت اردهالی در امور زیر مشاوره میدهد

ویزا – اقامت – تابعیت

اقدام به اخذ ویزای شنگن و یا اعتراض به رد درخواست ویزای شنگن
 اقدام به اخذ ویزا و اقامت از طریق تاسیس شرکت و فعالیت خوداشتغالی در آلمان
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای کاریابی و یا اشتغال به کار در آلمان برای افراد متخصص
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای ادامه تحصیل  در آلمان
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای پیوست به خانواده
اقدام برای دریافت تابعیت آلمان
مشاوره در امورشرکت‌ها
مشاوره در تاسیس و انتخاب نوع شرکت‌ها, همراهی در ثبت شرکت, تنظیم اساسنامه و قرارردادها ی مورد نیاز , دعاوی بین شرکاء, خرید و فروش شرکت
بازرگانی
مشاوره و همراهی برای دریافت نمایندگی رسمی, تنظیم قرارداد‌های نمایندگی, امور تجاری
عمومی‌مدنی
دعاوی مد نی, وصول مطالبات و خسارات
Hammerbrookstraße 95, 20097 Hamburg, Deutschland
کد پستی / Zip Code
20097
تلفن تماس
آدرس ایمیل
Sidebar
وبلاگ
فهرست